PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH

Projekty realizowane są w w sposób indywidualny, zgodny z potrzebami i oczekiwaniami klienta najczęściej w ścisłej współpracy z zamawiającym w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu końcowego.

KONCEPCJA

Każdy projekt rozpoczyna się od koncepcji, na tym etapie preferowany jest ścisły kontakt z zamawiającym które kierunkuje dalszą działalność projektanta. 

W zależności od analizy potrzeb podejmowana jest decyzja czy wystarcza statyczna strona czy wdrożenie systemu CMS który jest bardziej perspektywiczny dla klienta, gdyż pozwala w znaczącej części oddzielić wygląd graficzny strony od treści - pozwala to w przyszłości zupełnie odmienić charakter strony poprzez zmianę szablonu graficznego

Na tym etapie wskazane jest także zarysu treści strony - ilość podstron, artykułów itp.

Po wstępnej analizie przedstawiany jest roboczy zarys strony internetowej.

Na tym etapie także wskazane jest określenie czy Zamawiający będzie kontynuował współpracę w zakresie optymalizacji i pozycjonowania nowopowstałej strony, w takim przypadku określany jest zakres słów czy fraz kluczowych pod które optymalizowana będzie witryna.  

PROJEKTOWANIE STRONY WWW

Po ustaleniach wstępnych, koncepcyjnych realizowany jest etap projektowania gdzie ustalane są szczegóły wyglądu strony internetowej, publikacja dostarczonych tekstów - ewentualna ich edycja pod względem poprawności czy optymalizacji pod względem SEO - efektem tego etapu jest sfinalizowana strona internetowa działająca na serwerze testowym.

REALIZACJA

Projekt  wykonywany jest na serwerze testowym, po akceptacji przez Zamawiającego instalowany  jest na serwerze docelowym.